ACSV

2018 se VCSV-kamp.  WOW!  Ongeveer 78 Leerders van HS Lutzville het hierdie geleentheid gebruik om mekaar beter te leer ken en om heerlik rondom die Woord te kuier. Daar was gelag, gesels, gekuier en elke hart is geraak.  Dit was ongelooflik om te ervaar hoe die Vader se hand in alles was wat aangepak is .  Die tema van 2018 "...
2017 VCSV het hul jaar afgeskop met 'n heerlike kamp te Koekenaap Kampterrein.  Die kamp het afgeskop met ‘n verpligte rit by die “slip ‘n slide”!!.  Daar was boeresport, sokkie, heerlike kos en alles om ‘n kamp lekker te maak. Die hoogtepunte was egter elke aand se praise and worship, sessie deur Theo en Leani Prinsloo oor geestelike...
Elke Vrydag, vroegoggend in die mooi van die natuur, kom die leerlinge bymekaar om sodoende hul godsdiens uit te leef en meer bewus te word van mekaar se kultuur, omstandighede en behoeftes.  Die Leerlinge verdeel in groepies of hulle vergader in die saal waar hulle "praise en worship" doen.  Ons was ook bevoorreg om vir Dr Stephan...