Oud-skolier

Byvoorbeeld: 0153078954 of 0823456789 (Geen spasies tussen die syfers nie)