Algemeen (Tuisblad)

Let asseblief daarop dat aansoeke om toelating tot WKOD-skole op 15 Februarie 2019 oopmaak en sluit op 15 Maart 2019. Ouers moet aanlyn, sowel as by die skool self registreer. Registrasie aanlyn: https://admissions.westerncape.gov.za/admissions/login Wat het u nodig? 1. Werkende e-posadres en selfoonnommer 2. Elektroniese afskrifte...
Die Graad 11 klas van 2016 neem oor as die nuwe Seniors vir 2017.  Hulle het baie suksesvol hul tema, Hippies, uitgebeeld.